កិច្ចព្រមព្រៀង​ផ្តល់​អភ័យឯកសិទ្ធិ​ដល់​វេជ្ជបណ្ឌិត និង​ជា​អ្នក​មុជទឹក​អូស្ត្រាលី ក្នុង​យុទ្ធនាការ​សង្គ្រោះ​ក្រុម​កីឡាករ “​ជ្រូក​ព្រៃ​” ទើប​ត្រូវបាន​ទម្លាយ​ចេញ – CEN