​ខេត្ត​កោះកុង មាន​ស្រុក​ចំនួន​៣ បាន​រងគ្រោះ​ដោយ​ទឹកជំនន់​ – CEN