ការលក់ដូរ​ផល​នេសាទ​សមុទ្រ​លើ​ទីផ្សារ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ នៅ​ធម្មតា ទោះ​មាន​ព្យុះភ្លៀង​ – CEN