​ថៃ​៖​ក្មេង​ទាំង ១២​នាក់ និង​គ្រូបង្វឹក បាន​រៀបរាប់​ពី​ជីវិត​ជាប់គាំង​ក្នុង​រូងភ្នំ​រយៈ ពេល ៩​ថ្ងៃ​ – CEN