រៀបចំ​ធ្វើ​ពិធី​ឡើងផ្ទះ ប្រែក្លាយ​ជា​ពិធី​បុណ្យសព​ម្តាយ ដោយសារ​ឆក់​ខ្សែភ្លើង​ – CEN