អ្នកការទូត​អូស្ត្រាលី​ម្នាក់ ធ្លាក់​ពីលើ​អាគារ​ស្លាប់ នៅ​ទីក្រុង​ញូវយ៉ក​ – CEN