​រួមគ្នា​ដោះស្រាយ​បញ្ហា ការធ្លាក់ចុះ​នៃ​តម្លៃ​ស្រូវ​អ៊ី​អ៊ែរ របស់​ប្រជាកសិករ​ – CEN