ការសាងសង់​ប្រឡាយ​បេតុង​ស្ទឹងមានជ័យ ឱ្យបាន​ឆាប់រហ័ស​ទាំង​គុណភាព និង​ប្រសិទ្ធភាព​ការអនុវត្ត​ការងារ​ – CEN