បុរស​ម្នាក់ លួច​ទូរស័ព្ទ​ក្នុង​ហាង មានអី​ម្ចាស់​ហាង​ងាក​មក​ទាន់ ព្រួត​គ្នា​វាយ​ឡើង​ទ្រោម​ខ្លួន​ (មានវីដេអូ) – CEN