អ្នកនេសាទ​ឃើញ​ខ្មោច​នាវា​មួយ​គ្រឿង​រសាត់​មកទើ​នៅ​ឆ្នេរ ពួកគេ​ក៏​ចូល​ពិនិត្យមើល ស្រាប់តែ​ឃើញ​… – CEN