ប្រធានាធិបតី Putin រិះគន់់ចំពោះ​បណ្ដា​អានុភាព​ដែល​ចង់​ពលី​កម្ម​ទំនាក់ទំនង​រុស្ស៊ី​-​អាមេរិក​ – CEN