ជប៉ុន​និង​EU«​ដើរបញ្ច្រាស​ផ្លូវ​ជាមួយ​អាមេរិក​» – CEN