​សូម​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​រស់នៅ​តាម​ដងស្ទឹង​ស្លាគូរ​, ស្រុកត្រាំកក់ និងស្រុកសំរោង ​ត្រូវ​មាន​ការ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ខ្ពស់ ខណៈពេល​ដែល​មន្ត្រី​ជំនាញ​បាន​បើក​បង្ហូរទឹក​ទំនប់​ពក​ត្របែកឲ្យហូរ​ចុះមក​ក្រោម ​ដើម្បី​រំដោះ​ការលិចលង់នៅ​ខាងលើ​ – CEN