​ឃុំខ្លួន​ជនជាតិ​ចិន​៣​នាក់ ពាក់ព័ន្ធ​ករណី​ប៉ុនប៉ង​សម្លាប់​ស្ត្រី​ខ្មែរ​ – CEN