ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រាប់​ឲ្យ​រតនាគារជាតិ បង្កក​ការបើក​ប្រាក់ខែ​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់ គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ – CEN