កងកម្លាំង​នគរបាល​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ អនុវត្ត​តាម​បទបញ្ជា និង​ត្រៀម​អន្ដរាគមន៍ ជួយ​សង្គ្រោះ​ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុង​ហេតុការណ៍​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​ – CEN