សិង្ហ​បុរី ផ្តាច់ទំនាក់ទំនង​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាមួយ​កូរ៉េ​ខាងជើង​ – CEN