ធ្លាក់​ចេញពី​ផុតពី​យន្ដហោះ ឆ្កែ​មួយ​ក្បាល​អាច​រស់​នៅបាន​៦​ថ្ងៃ​នៅលើ​វា​ខ្សាច់​ក្ដៅហែង​ – CEN