ស្ថានីយ​អវកាស​ទម្ងន់​៨,៥​តោន នឹង​ធ្លាក់​ចុះ​លើ​ផែនដី ៖ តើ​កម្ពុជា​យើង​អាច​ស្ថិត​ក្នុង​តំបន់​គ្រោះថ្នាក់​ដូច​វៀតណាម​ដែរ​ឬទេ​? – CEN