យក​សម្រស់​ធ្វើជា​ធ្នាក់​ទាក់​ជន​ចាប់ជំរិត​ខ្លួន​ឱ្យចូល​គុក​ទាល់តែ​បាន​ – CEN