ព័ត៌មាន​សម្រាប់​អ្នក​ដាំ​ទុរេន ស្រុក​ខ្មែរ​យើង​គប្បី​ពិចារណា​! ៖ កាសែត​វៀតណាម​ផ្សាយ​ថា ឈ្មួញ​ចិន កំពុង​សម្រុក​ដណ្តើម​ទិញ​… គ្រាប់​ទុរេន​! – CEN