អភិបាលក្រុង​ព្រះសីហនុ ស្នើ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ចូលរួម​រក្សា​សណ្តាប់ធ្នាប់​តាម​ផ្លូវ​សាធារណៈ​ – CEN