​ដល់ក​! គេង «​ផ្ទះសំណាក់​» ជ្រុល ពេល​ដើរទៅ​ផ្ទះ​ទាំង​ព្រលឹម​ស្រាងៗ ត្រូវ​អ្នកភូមិ​ពុំ​ពេញចិត្ត តាម​ថត​បង្ហោះ​ឲ្យ​អាម៉ាស់ (​វីដេអូ​) – CEN