ឈ្មួញ​ប្រើ​គ្រឿងចក្រ​ឈូសឆាយដី​តំបន់​អភិរក្ស​ភ្នំ​បូកគោ​ក្នុងស្រុក​ទឹកឈូ​យក​ធ្វើ​ជា​កម្ម​សិទ្ធិ – CEN