ក្រសួង​កសិកម្ម ចេញ​ចរាចរ​ណែនាំ​ទប់ស្កាត់ បង្ការ​ការខូចខាត ដោយ​គ្រោះ​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​រដូវវស្សា ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN