នាយ​ប៉ុស្តិ៍​នគរបាល​រដ្ឋបាលទាំ​ង​អស់ ត្រូវ​បង្កើន​ប្រតិបត្តិ​ការរក្សាសន្តិសុខ សណ្ដាប់ធ្នាប់​នៅ​មូលដ្ឋាន​ឲ្យ​កាន់តែ​សកម្ម​ថែម​ទៀត ដើម្បី​ផ្តល់​ភាពកក់ក្តៅ និង​ជំនឿ​ទុកចិត្ត​ពី​សំណាក់​ប្រជាពលរដ្ឋ – CEN