ហួសចិត្ត​! ស្ត្រី​ម្នាក់ «​រាក​» នៅលើ​រថភ្លើង និង​ចាកចេញ​ពុំ​សម្អាត ទុក​ឲ្យ​អ្នកដទៃ​បន្ត​ហិតក្លិន​ដ៏​អសោច​ – CEN