បុរស​ឥណ្ឌា​ម្នាក់ ដាច់ខាត​មិន​ងូតទឹក ៤២​ឆ្នាំ ព្រោះ​តែ​សម្តី​របស់​បុព្វ​ជិត​ម្នាក់​ប្រាប់​ថា ធ្វើ​បែប​នេះ​ទៅ​នឹង​បាន​កូនប្រុស​បន្ត​ត្រកូល​! – CEN