មូលនិធិ​គន្ធបុប្ផា​កម្ពុជា ទទួលបាន​ថវិកា​បរិច្ចាគ​ជាង​៣​ពាន់​លាន​រៀល និង​ជាង​៤​លាន​ដុល្លារ សម្រាប់​ទ្រទ្រង់​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា​ – CEN