អាមេរិក​អំពាវនាវ​ឱ្យ​រុស្ស៊ី​និង​ចិន​អនុវត្តន៍​ពេញលេញ​ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច​ចំពោះ​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN