ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាសលុបឈ្មោះគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ចេញពីបញ្ជីឈ្មោះ របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងចុះអនុវត្ដសាលដីកា ទម្លាក់ស្លាកសញ្ញាបក្ស បដា – CEN