ស្ដ្រី​ឥណ្ឌូណេស៊ី​ត្រូវ​វាយ​ដោយ​ខ្សែតី ព្រោះតែ​រួមភេទ​មុន​រៀបការ​ – CEN