ទឹកជំនន់​នៅក្នុង​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ​បាន​ធូរស្រាល​បន្តិច ប៉ុន្តែ​ទឹក​កំពុង​ហូរ​ធ្លាក់​យ៉ាង​គំហុក ទៅកាន់​ផ្នែក​ខាងក្រោម តាម​ស្ទឹង​ព្រែក​ត្នោត និង​កំពុង​គម្រាមកំហែង​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ខេត្ត​កណ្តាល​ – CEN