បង្គួ​យ​យក្ស ឱប​គ្នា​រួច​រួមមេត្រី ដោយ​មិន​រវល់​នឹង​ក្រុម​មនុស្ស​ឈរ​មើល​! (មានវីដេអូ) – CEN