សហព័ន្ធ​កីឡាបាល់ទាត់​Croatia កាដូ​អាវ​ប្រ​កូត​របស់ខ្លួន​ឱ្យ​កីឡាករ​វ័យក្មេង​ក្រុម​ជ្រូកព្រៃ​របស់​ថៃ​ដែល​ទើប​ត្រូវបាន​សង្គ្រោះ​ពី​ល្អាង​Tham Luang(មានវីដេអូ) – CEN