ស្ត្រី​ជនជាតិ​រ៉ូ​មេនី​ម្នាក់ បាន​ក្លាយជា​យាយ​វ័យក្មេង​បំផុត នៅត្រឹម​អាយុ​… – CEN