ចង់បង្ហាញ​ពី​ភាព​ស្អាតស្អំ​បង្គន់ បុគ្គលិក​ក្រុមហ៊ុន​ចិន​នេះ រើស​អាហារ​ចេញពី​ទឹកនោម​មក​ហូប​គួរ​ឲ្យ​ខ្ពើម​! (​វីដេអូ​) – CEN