ផឹកស្រា​ស្រវឹង​ដើរ​បាត់​ពី​ផ្ទះ​រយៈពេល​៣​ថ្ងៃ​ស្រាប់តែ​ប្រទះឃើញ​សព​អណ្តែត​ក្នុង​ទឹកស្រះ​ – CEN