ឃោសនាបោះឆ្នោត របស់​គណបក្សនយោបាយ ១៤​ថ្ងៃ មាន​ពាក្យបណ្តឹង​១៤​ករណី ដោះស្រាយ​រួច​៩​ករណី​ – CEN