ក្រុមគ្រូពេទ្យ ចុះជួយ​ពិនិត្យ​សុខភាព ជូន​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​រងគ្រោះ ដោយសារ​ទឹកជំនន់ នៅ​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ​ – CEN