អាជ្ញាធរ​រាជធានី​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ការពារ​ជូន​គណបក្សនយោបាយ​ទាំង​ ២០​ ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ឃោសនាបោះឆ្នោត ដោយ​មិន​រើសអើង​ – CEN