នារី​វ័យក្មេង​កាន់​ដាវ ចូល​ហាង​ទំនិញ​កាប់​មនុស្ស ២​នាក់ រួច​ដួលសន្លប់​បាត់ស្មារតី​… ហេតុអ្វី​? – CEN