អភិបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ធានា​ចេញថ្លៃ​ផ្ទះសំណាក់ និង​សណ្ឋាគារ​ជូន​សិស្សានុសិស្ស ដែល​ត្រូវ​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​ទុតិយភូមិ​ឆ្នាំនេះ ហើយ​ខ្វះ​លទ្ធភាព​ – CEN