ម៉ាឡេស៊ី​ជំរុញ​ការ​បោសសម្អាត​ពលករ​បរ​ទេស​មិន​ស្រ​ច្បាប់​ – CEN