លោក​Trump សម្ដែង​ការ​អស់សង្ឃឹម​ក្រោយ​ជំនួប​កំពូល​អាមេរិក​-​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN