អាមេរិក​៖ បាញ់ប្រហារ​ត​គ្នា​នៅ​ហាង​លក់​ស្បៀងអាហារ​ – CEN