ជួសជុល​បន្ទាន់​កំណាត់​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៣ និង​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤១ ដែល​រង​ការខូចខាត​ដោយសារ​ជំនន់ ទឹកភ្លៀង​ – CEN