ប្រឡងប្រណាំង​រង្វាន់ សម្តេច​តេជោ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី សម្រាប់​ធុរកិច្ច​បៃតង​ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ – CEN