អា​ប្រុស​លើក​ដៃ​វាយ​ស្រី​វា “​លែង​និយាយ​ហើយ​” ទាស់​ត្រង់ “​អា​ដុះ​កុយ​” ៣​នាក់​ទៀត​ទើប​គួរឲ្យ​…​ខឹង​! (មានវីដេអូ) – CEN