ទេវតា​និង​ភូត​ខ្មោច​បិសាច ដែល​ជនជាតិខ្មែរ​នៅ​សុ​រិ​ន្ទ្រ​គោរពបូជា មាន​អ្វីខ្លះ​ដែរ​? – CEN